mono  [n/a ]

接頭辞mono-から
monaural,monophonic,mononucleosis,monochrome の省略形
印欧語根等はmonaural,monophonic,mononucleosis,monochrome参照印欧語根
men-4 「小さい」「分離された」などの意。接頭辞mono-monopolyなど)の由来。


【戻る】
【TOP】